Garancia

Garancia

(jótállás és kellékszavatosság)

 

Garancia vállalásunk a fogyasztókra érvényes. (A viszonteladói garancia részletei lentebb találhatók.)

8.4. A Szolgáltató az egyes Termékekre vállalt jótállás időtartamát a Honlapon tünteti fel. Amennyiben a Honlapon az adott Termékre vonatkozó jótállás időtartama nem kerül feltüntetésre, a Szolgáltató – eltérő megállapodás hiányában - az általa forgalmazott komplett számítógépekre és TFT monitorokra, laptopokra és minden egyéb más termékre, ideértve az alkatrészt is, valamint a használt termékeket is, 3 (három) év jótállást vállal a Termék Fogyasztó vagy Fogyasztó képviseletében eljáró számára történő átadásától számítva. Ez alól kivételt képez a laptop akkumulátor, laptop vagy monitor pixel hiba, illetve az 1 év jótállás után történő SSD, HDD, töltővel történő hibák melyre a Szolgáltató jótállást nem vállal.

A Szolgáltató 3 (három) év jótállásának feltétele az érintett Termék legalább évenként, a Szolgáltató által történő bevizsgálása, melyet Szolgáltató előre egyeztetett időpontban laptop és számítógép esetén 10.000,-Ft, azaz tízezer forint, monitor esetén 5000,- Ft, azaz ötezer forint díj ellenében végez el. 

A Szolgáltató által vállalt 3 (három) év időtartamra szóló jótállás nem érinti az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó fogyasztókat, akiknek a Szolgáltató az éves bevizsgálás elmaradása esetén is biztosítja a jogszabályban foglalt 1 (egy) éves jótállást a jogszabályban meghatározott feltételek mellett.

8.5. Amennyiben a Szolgáltató által forgalmazott Termékre a Termék gyártója által vállalt jótállási időből még hátra van, ez esetben a jótállás a Gyártó által megjelölt szakszervizben érvényesíthető. A jótállás érvényesítésének feltétele a Szolgáltató által a Termék értékesítésének vagy Szolgáltatás nyújtásának bizonylatául kibocsátott számla Fogyasztó által történő bemutatása. 

8.6. A Felek a jótállás időtartama tekintetében a fentiektől abban az esetben térhetnek el, amennyiben az a Terméken vagy annak dokumentációján, számláján, vagy a Honlapon külön feltüntetésre kerül.

8.7. A jótállási igény érvényesítésének feltételei:

(i) a Termék jótállási időn belül történő visszajuttatása a Szolgáltató részére, 

(ii) a vásárlás tényének a Termék vásárlásakor kibocsátott számlával történő igazolása, továbbá

(iii) a Termék legalább évenként, a Szolgáltató által történő bevizsgálása a 8.4. pont utolsó bekezdésére figyelemmel.

A hiba közlésére a Ptk. 6:162. § rendelkezései - a Ptk. 6:173. § (2) bekezdése alapján - értelemszerűen irányadók.

 

8.8. A Termék meghibásodása esetén a Szolgáltató átvételi elismervény ellenében átveszi a Fogyasztótól a visszaszállított Terméket; a javított, vagy cserélt új Termék kizárólag ezen átvételi elismervény bemutatása ellenében, annak Szolgáltató részére történő átadásával vehető át. Amennyiben a Fogyasztó a hibát online jelentette és a terméket a 8.16. b)-d) pontban jelölt módon juttatta el a Szolgáltató felé, a Fogyasztó a – jótállási igénnyel érintett - termék beérkezésekor, ennek tényéről visszaigazoló e-mailt kap. Ezen e-mail felmutatásával vehető át a javított termék (vagy cseretermék). 

8.9. A jótállási igény elvesztését vonják maguk után az alábbiak:

  1. a) a Termék helytelen üzembe helyezéséből, nem rendeltetésszerű üzemeltetés, szakszerűtlen használatából, szállításából, tárolásából, átalakításából, bármilyen bővítéséből eredő meghibásodások;
  2. b) a meghibásodás elemi csapás, túlfeszültség vagy mechanikai sérülés miatt következett be;
  3. c) a meghibásodott Terméket a Fogyasztó a Szolgáltató szervizétől eltérő szervizben javíttatta;
  4. d) ha a meghibásodás utólagosan beépített alkatrész hibájából, illetve módosítás során következett be
  5. e) a Fogyasztó az évente kötelező bevizsgálást elmulasztotta, illetőleg azt a Szolgáltató szervizétől eltérő szervizben végeztette el.

 8.10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a fenti 8.9. pontban foglaltakból eredő bármely hiba esetén a jótállási igény elutasítására, emellett a fentiekkel kapcsolatban felmerült mindennemű költsége megtérítését követelheti az Fogyasztótól. A Fogyasztó a jótállási igénye érvényesítéséhez köteles igazolni, hogy a kötelező éves bevizsgálásnak eleget tett, az igazolás hiányában Szolgáltató a jótállási igényt – az egy éves, jogszabályban biztosított jótállási időn túl – jogosult elutasítani.

 

Hogyan érvényesíthetem a garanciát?

A hiba felfedezését követően haladéktalanul – de legkésőbb 2 hónapon belül – jeleznie kell a hibát Cégünknek a garancia ügyintézés oldalunkon és meg kell jelölnie a szavatossági igényét is. Ez azért fontos, mert a késedelmes közlésből eredő kárért Ön a felelős.

Töltse ki a garancia igénybejelentés űrlapot honlapunkon és juttassa el szervízünkbe a meghibásodott terméket. A garancia érvényesítéséhez a vásárláskor kapott számla bemutatása szükséges, ezért mindenképpen őrizze meg!

A meghibásodott terméknek a szervízbe való oda- és visszaszállításról Önnek kell gondoskodnia.

Meghibásodás esetén a vásárló a leadott hibás termékről elismervényt kap. A garanciálisan javított, vagy cserélt új termék az elismervény alapján, annak leadásával vehető át. 

Nem érvényesíthető a garancia az alábbi esetekben:

Amennyiben a garanciális hibával leadott termékről a bevizsgálás során kiderül, hogy a meghibásodást nem garanciális probléma, hanem helytelen üzembe helyezés, nem rendeltetésszerű üzemeltetés, túláram, vagy egyéb a garancia körén kívül eső ok okozta, abban ez esetben fenntartjuk a jogot a garanciális igény elutasítására.

A garancia érvényét veszti komplett gépek esetén, ha azt hiányosan vagy nem az eredeti konfigurációval kerül vissza, továbbá, ha az alkatrészt nem szakszervíz vagy szakképesítéssel rendelkező személy építette be, az alkatrészt szakszerűtlenül használták, szállították, tárolták, vagy a hiba elemi csapás, túlfeszültség, leejtés, ütés, beégés, egyéb, nem rendeltetésszerű ráhatás, vagy az alkatrész mechanikai sérülése miatt következett be.

Fent felsorolt esetekben azért nem érvényesíthető a garancia, mert Cégünk mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a termék annak értékesítésekor hibátlan állapotban volt és a hiba vagy a hiba oka az értékesítés után keletkezett.

 

Garancia vállalásunk a viszonteladókra érvényes:

8.4. A Szolgáltató az egyes Termékekre vállalt jótállás időtartamát a Honlapon tünteti fel. Amennyiben a Honlapon az adott Termékre vonatkozó jótállás időtartama nem kerül feltüntetésre, a Szolgáltató – eltérő megállapodás hiányában - az általa forgalmazott komplett számítógépekre és TFT monitorokra, laptopokra és minden egyéb más termékre, ideértve az alkatrészt is, valamint a használt termékeket is, 1 (egy) év jótállást vállal a Termék Fogyasztó vagy Fogyasztó képviseletében eljáró számára történő átadásától számítva. Ez alól kivételt képez a laptop akkumulátor, laptop vagy monitor pixel hiba, illetve az 1 év jótállás után történő SSD, HDD, töltővel történő hibák melyre a Szolgáltató jótállást nem vállal. 

8.5. Amennyiben a Szolgáltató által forgalmazott Termékre a Termék gyártója által vállalt jótállási időből még hátra van, ez esetben a jótállás a Gyártó által megjelölt szakszervizben érvényesíthető. A jótállás érvényesítésének feltétele a Szolgáltató által a Termék értékesítésének vagy Szolgáltatás nyújtásának bizonylatául kibocsátott számla Fogyasztó által történő bemutatása.

8.6. A Felek a jótállás időtartama tekintetében a fentiektől abban az esetben térhetnek el, amennyiben az a Terméken vagy annak dokumentációján, számláján, vagy a Honlapon külön feltüntetésre kerül.

8.7. A jótállási igény érvényesítésének feltételei:

 

(i) a Termék jótállási időn belül történő visszajuttatása a Szolgáltató részére, 

(ii) a vásárlás tényének a Termék vásárlásakor kibocsátott számlával történő igazolása, továbbá

A hiba közlésére a Ptk. 6:162. § rendelkezései - a Ptk. 6:173. § (2) bekezdése alapján - értelemszerűen irányadók.

8.8. A Termék meghibásodása esetén a Szolgáltató átvételi elismervény ellenében átveszi a Fogyasztótól a visszaszállított Terméket; a javított, vagy cserélt új Termék kizárólag ezen átvételi elismervény bemutatása ellenében, annak Szolgáltató részére történő átadásával vehető át. Amennyiben a Fogyasztó a hibát online jelentette és a terméket a 8.16. b)-d) pontban jelölt módon juttatta el a Szolgáltató felé, a Fogyasztó a – jótállási igénnyel érintett - termék beérkezésekor, ennek tényéről visszaigazoló e-mailt kap. Ezen e-mail felmutatásával vehető át a javított termék (vagy cseretermék).

8.9. A jótállási igény elvesztését vonják maguk után az alábbiak: 

  1. a) a Termék helytelen üzembe helyezéséből, nem rendeltetésszerű üzemeltetés, szakszerűtlen használatából, szállításából, tárolásából, átalakításából, bármilyen bővítéséből eredő meghibásodások;
  2. b) a meghibásodás elemi csapás, túlfeszültség vagy mechanikai sérülés miatt következett be;
  3. c) a meghibásodott Terméket a Fogyasztó a Szolgáltató szervizétől eltérő szervizben javíttatta;
  4. d) ha a meghibásodás utólagosan beépített alkatrész hibájából, illetve módosítás során következett be

 

8.10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a fenti 8.9. pontban foglaltakból eredő bármely hiba esetén a jótállási igény elutasítására, emellett a fentiekkel kapcsolatban felmerült mindennemű költsége megtérítését követelheti az Fogyasztótól. 

Hogyan érvényesíthetem a garanciát?

A hiba felfedezését követően haladéktalanul – de legkésőbb 2 hónapon belül – jeleznie kell a hibát Cégünknek a garancia ügyintézés oldalunkon és meg kell jelölnie a szavatossági igényét is. Ez azért fontos, mert a késedelmes közlésből eredő kárért Ön a felelős.

Töltse ki a garancia igénybejelentés űrlapot honlapunkon és juttassa el szervízünkbe a meghibásodott terméket. A garancia érvényesítéséhez a vásárláskor kapott számla bemutatása szükséges, ezért mindenképpen őrizze meg!

A meghibásodott terméknek a szervízbe való oda- és visszaszállításról Önnek kell gondoskodnia.

Meghibásodás esetén a vásárló a leadott hibás termékről elismervényt kap. A garanciálisan javított, vagy cserélt új termék az elismervény alapján, annak leadásával vehető át. 

Nem érvényesíthető a garancia az alábbi esetekben:

Amennyiben a garanciális hibával leadott termékről a bevizsgálás során kiderül, hogy a meghibásodást nem garanciális probléma, hanem helytelen üzembe helyezés, nem rendeltetésszerű üzemeltetés, túláram, vagy egyéb a garancia körén kívül eső ok okozta, abban ez esetben fenntartjuk a jogot a garanciális igény elutasítására.

A garancia érvényét veszti komplett gépek esetén, ha azt hiányosan vagy nem az eredeti konfigurációval kerül vissza, továbbá, ha az alkatrészt nem szakszervíz vagy szakképesítéssel rendelkező személy építette be, az alkatrészt szakszerűtlenül használták, szállították, tárolták, vagy a hiba elemi csapás, túlfeszültség, leejtés, ütés, beégés, egyéb, nem rendeltetésszerű ráhatás, vagy az alkatrész mechanikai sérülése miatt következett be.

Fent felsorolt esetekben azért nem érvényesíthető a garancia, mert Cégünk mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a termék annak értékesítésekor hibátlan állapotban volt és a hiba vagy a hiba oka az értékesítés után keletkezett.